coaching-certamed

Termin sesji:

 • Sesja wstępna: 60-minutowa sesja, której celem jest wzajemne zapoznanie się coacha i Uczestnika, prezentacja programu i metod przez coacha, akceptacji warunków/metod/terminów przez Uczestnika,
 • Sesja coachingowa: 90 minut,
 • Liczba sesji: 4–10 sesji (uzależniona od zaprezentowanego, indywidualnego programu przez coacha i uzależniona od akceptacji Uczestnika),
 • Przerwy pomiędzy sesjami: od 2–4 tygodni.

Cel sesji:

Celem głównym proponowanego programu jest zmianę sposobu funkcjonowania, weryfikacja przekonań oraz wzrost efektywności osobistej Uczestnika, co w sposób bezpośredni ma swoje odzwierciedlenie w jakości współpracy z tą osobą i poziomie realizacji wyznaczonych celów biznesowych.

Korzyści dla Uczestników:

 • Korzyści z coachingu są wyraźne, widoczne i liczne. Coraz więcej firm inwestuje w kursy coachingu dla swoich kluczowych menadżerów. Jest to korzystne pod każdym względem zarówno dla organizacji, jak i dla menedżera. Poprzez łączenie roli menadżera i coacha firmy wchodzą w etap pośredni do zatrudniania coachów lub wyselekcjonowania ich spośród menedżerów.
 • Coaching pomaga odkrywać nie poznane jeszcze i w związku z tym nie wykorzystane do tej pory naturalne zasoby, którymi dysponuje Uczestnik,
 • Indywidualne podejście,
 • Proces rozwojowy precyzyjnie połączony ze specyficznymi zadaniami przynależnymi do konkretnego stanowiska,
 • Uwzględnienie ścieżki długofalowego rozwoju (awansu),
 • Korzystanie z indywidualnych, charakterystycznych dla konkretnej jednostki strategii uczenia i motywowania się,
 • Wypracowanie sposobów osiągania indywidualnych celów w taki sposób, by wpierały osiąganie celów organizacji,
 • Z punktu widzenia menadżera:
  • Osiągnięcie wyższej skuteczności w pracy,
  • Rozwinięcie umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji,
  • Poprawa umiejętności odkrywania prawdziwych talentów, potencjału drzemiącego w ludziach i ukierunkowywania ich na wspólny cel,
  • Wzrost efektywności komunikacji,
  • Rozwinięcie umiejętności inspirowania do podejmowania wyzwań,
  • Budowanie wizji rozwoju, perspektywy działań,
  • Przechodzenie od działań nawykowych do elastycznych.
  • Umiejętność zaskakiwania samych siebie,
  • Umiejętność stawiania i osiągania celów szybciej i łatwiej niż byłoby to możliwe bez korzystania z pomocy coacha,
  • Znalezienie harmonii między życiem osobistym i zawodowym.

Uczestnicy sesji:

 • Kadra menadżerska średniego i wyższego szczebla w organizacji biznesowej.
 • Wszyscy zainteresowani podniesieniem własnej efektywności w obszarze działań biznesowych.

Sprawdź cennik

Warunki cenowe

Cena warsztatów coachingowych obejmuje:

 • Czas trwania sesji coachingowej: 1,5 godziny
 • Przedstawiona cena jest ceną dla jednego uczestnika,
 • Coach zapewni: przeprowadzenie sesji, przygotowanie materiałów, programu i metody dla ustalonego cyklu sesji coachingowych.
 • Uczestnik nie ponosi kosztów pierwszej, przygotowawczej sesji coachingowej (60 minutowej).

Cena sesji nie obejmuje:

 • Dojazdu uczestników warsztatów do miejsca przeprowadzenia sesji coachingowej.
 • Sali wykładowej wraz z wyposażeniem, tj.: projektor multimedialny, tablice flipchart, itp.

Forma sesji:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z różnymi organizacjami biznesowymi. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

SESJA OPIS SESJI COACHING INDYWIDUALNY Liczba godzin
SESJA I WSTĘPNE SPOTKANIE Z UCZESTNIKIEM

 • Prezentacja coacha,
 • Prezentacja uczestnika,
 • Omówienie głównych zasad coachingu,
 • Propozycja metod pracy,
 • Ustalenie celów sesji coachingowych,
 • Ustalenie harmonogramu i zakresu sesji coachingowych.
1
SESJA II CYKLICZNA SESJA COACHINGOWA 1,5
SESJA OSTATNIA SESJA PODSUMOWUJĄCA

 • Ostatnia cylkiczna sesja coachinogowa,
 • Podsumowanie całego cyklu spotkań, przekazanie materiałów do dalszego samodzielnego doskonalenia.
1,5
UWAGA Pomiędzy spotkaniami Uczestnik ma do wykonania „prace domowe” –specjalnie dla niego przygotowane zadania służące uświadomieniu pewnych zjawisk, nawyków zachowań czy przekonań lub wdrożenie nowych zachowań oraz doskonalenie pewnych umiejętności

Chcesz się zapisać? Masz pytania?

Zostaw nam swoje dane – skontaktujemy się tak szybko jak to będzie możliwe

Dane kontaktowe

ELŻBIETA SAWCZYN
TRENER BIZNESU, COACH, KONSULTANT, ASESOR, DORADCA ZAWODOWY
ul. Granitowa 8, lok. 4
55-080 Smolec / Wrocław
tel. 605-091-929
e-mail: e.sawczyn@op.pl