Dokumenty - pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

Zgoda pacjenta na objęcie opieki długoterminowej

Ocena świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia opieką

Instrukcja wypełnienia dokumentów dotyczących opieki

Skierowanie do objęcia pacjenta opieką długoterminową

Oświadcznie na przechowywanie dokumentacji medycznej