Dokumenty - POZ

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem COVID-19

Deklaracja wyboru POZ oraz lekarza POZ

Deklaracja wyboru POZ oraz pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru POZ oraz położnej POZ

Obsługa deklaracji elektronicznych

Dokumenty - pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

Zgoda pacjenta na objęcie opieki długoterminowej

Ocena świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia opieką

Instrukcja wypełnienia dokumentów dotyczących opieki

Skierowanie do objęcia pacjenta opieką długoterminową

Oświadcznie na przechowywanie dokumentacji medycznej