• Tłumacz języka migowego
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) CertaMed Centrum Medyczne informuje, że osoby mające trudności w komunikacji (głuche, słabosłyszące) lub z innymi szczególnymi potrzebami, mogą w naszym ośrodku skorzystać z tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna dla pacjentów zadeklarowanych w CertaMed Centrum Medyczne, czyli osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Aby umówić się na wizytę, należy minimum dzień wcześniej dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Zgłoszenie należy kierować na adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub pod nr telefonu: +48 71 316 85 30. W razie nagłej sytuacji np. pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta ze szczególnymi potrzebami, możliwe jest przyjęcie pacjenta w ten sam dzień po uprzednim ustaleniu godziny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Krótkie określenie problemu
  • Propozycję terminu
  • Kontakt zwrotny (numer telefonu)
do góry