• Tłumacz języka migowego
Strona główna/Oferta/Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta

Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi, nie wymagającymi hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

Długoterminowa opieka pielęgniarska to opieka nad pacjentami, którzy są przewlekle chorzy, ale nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Pacjent taki nadal wymaga specjalistycznego nadzoru lekarskiego oraz pomocy pielęgniarki, pomimo iż, przebywa poza szpitalem. Do zadań pielęgniarki odwiedzającej obłożnie chorego w domu należy nie tylko jego pielęgnacja, kontrola wyników i podawanie leków, lecz również pouczenie pozostałych domowników jak opiekować się chorym podczas jej nieobecności.

Długoterminowa opieka pielęgniarska - pytania i odpowiedzi

Jakie zadania stoją przed pielęgniarką świadczącą takie usługi?

 • wykonywanie świadczeń zgodnych z zaleceniami lekarskimi, wizyty nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dniu ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach
 • edukacja osób objętych opieką oraz członków ich rodzin, tak aby mogli oni w miarę możliwości na bieżąco pomagać pacjentowi
 • pomoc przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych
 • nauka samodzielnego funkcjonowania w domu

Do oceny stosuje się skalę Barthel. Opieką objęte zostają osoby, które uzyskują od 0-40 pkt.

Aby pielęgniarka mogła wykonywać swoją pracę, będzie potrzebować wszystkich niezbędnych środków. W zależności od potrzeb, do listy środków które musi zapewnić świadczeniobiorca / jego opiekun / rodzina, kwalifikują się:

 • środki higieny osobistej leki
 • środki farmakologiczne
 • środki higieniczne i opatrunkowe
 • środki ortopedyczne i pomocnicze
 • sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych

 • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Jakie czynności pielęgniarskie wykonywane są w ramach opieki domowej?

Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze

 • Karmienie pacjenta lub pomoc przy spożywaniu posiłku
 • Karmienie pacjenta przez zgłębnik lub przetokę
 • Pielęgnacja odleżyn i odparzeń u pacjenta leżącego
 • Pielęgnacja stomii
 • Pielęgnacja powikłanej stopy cukrzycowej lub innych trudno gojących się ran
 • Mechaniczne odbarczanie z wydzieliny górnych dróg oddechowych i/lub pielęgnacja rurki tracheotomijnej
 • Założenie lub wymiana cewnika u kobiet / Monitorowanie cewnika założonego do pęcherza moczowego i profilaktyka p/zapalna układu moczowego
 • Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej
 • Wykonanie kompresów i okładów oraz kąpieli leczniczych
 • Zastosowanie baniek lekarskich
 • Podawanie leków różnymi drogami - w zależności od zleceń lekarskich (doustnych, doodbytniczych, do oka, do nosa, do ucha, wziewnie)
 • Podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych (w tym: podawanie insuliny)
 

 • Prowadzenie usprawniania ruchowego pacjenta
 • Zastosowanie drenażu ułożeniowego, wykonanie inhalacji

 • Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu, temperatury)
 • Obserwacja występowania i pomiar obrzęków
 • Kontrola diurezy, prowadzenie bilansu wodnego
 • Wykonywanie pomiaru glikemii przy użyciu glukometru lub testów paskowych

 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny oraz nauka pielęgnacji i samoobsługi
 • Wsparcie organizacyjne w zakresie korzystania ze świadczeń systemu opieki zdrowotnej i socjalnej
 • Pomoc w zapewnieniu świadczeń opieki socjalnej, środków leczniczych i sprzętu niezbędnego do opieki i leczenia w domu
do góry