• Tłumacz języka migowego
Strona główna/Oferta/Lifecoaching/Coaching Biznesowy

Coaching Biznesowy

Termin sesji:

 • Sesja wstępna: 60-minutowa sesja, której celem jest wzajemne zapoznanie się coacha i Uczestnika, prezentacja programu i metod przez coacha, akceptacji metod/terminów przez Uczestnika,
 • Sesja coachingowa: 90 minut,
 • Liczba sesji: uzależniona od zaprezentowanego, indywidualnego programu przez coacha i uzależniona od akceptacji Uczestnika,
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu lub miesiącu lub rzadziej i są uzależnione od indywidualnej decyzji coacha i Uczestnika.

Cel sesji

Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera w osiąganiu jego celów biznesowych. Cel to lepsze przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenie perspektyw, a dzięki temu dostrzeżenie nowych możliwości i rozwiązań. Dzięki uczestnictwu w sesjach coachingowych lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali także swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

Korzyści dla Uczestników:

 • Osiągnięcie większej satysfakcji z pracy,
 • Podniesienie kwalifikacji menadżerskich pracowników,
 • Rowój i udoskonalenie kompetencji interpersonalnych oraz przywódczych,
 • Wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów
 • Wzrost motywacji i zaangażowania w podejmowane działania
 • Wymierne korzyści dla organizacji biznesowej dzięki coachingowi biznesowemu liderów.

Uczestnicy sesji:

Kadra menadżerska średniego i wyższego szczebla w organizacji biznesowej.

Sprawdź cennik

Warunki cenowe

Cena warsztatów coachingowych obejmuje:

 • Czas trwania sesji coachingowej: 1,5 godziny
 • Przedstawiona cena jest ceną dla jednego uczestnika,
 • Coach zapewni: przeprowadzenie sesji, przygotowanie materiałów, programu i metody dla ustalonego cyklu sesji coachingowych.
 • Uczestnik nie ponosi kosztów pierwszej, przygotowawczej sesji coachingowej (60 minutowej).

Cena warsztatów nie obejmuje:

 • Dojazdu uczestników warsztatów do miejsca przeprowadzenia sesji coachingowej.
 • Sali wykładowej wraz z wyposażeniem, tj.: projektor multimedialny, tablice flipchart, itp.

Forma sesji:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z różnymi organizacjami biznesowymi. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Sesja I (1 godzina) - Wstępne spotkanie z uczestnikiem

 • Prezentacja coacha,
 • Prezentacja uczestnika,
 • Omówienie głównych zasad executie coachingu,
 • Propozycja metod pracy,
 • Ustalenie celów sesji coachingowych,
 • Ustalenie harmonogramu i zakresu sesji coachingowych.

Sesja II (1,5 godziny) - Cykliczna sesja coachingowa

Sesja ostatnia (1,5 godziny) - Sesja podsumowująca

 • Ostatnia cylkiczna sesja coachinogowa,
 • Podsumowanie całego cyklu spotkań, przekazanie materiałów do dalszego samodzielnego doskonalenia.

Uwaga
Pomiędzy spotkaniami Uczestnik ma do wykonania „prace domowe” –specjalnie dla niego przygotowane zadania służące uświadomieniu pewnych zjawisk, nawyków zachowań czy przekonań lub wdrożenie nowych zachowań oraz doskonalenie pewnych umiejętności.

do góry