• Tłumacz języka migowego

Live Coaching

Termin sesji:

 • Sesja wstępna: 60-minutowa sesja, której celem jest wzajemne zapoznanie się coacha i Uczestnika, prezentacja programu i metod przez coacha, akceptacji metod/terminów przez Uczestnika,
 • Sesja coachingowa: 90 minut,
 • Liczba sesji: uzależniona od zaprezentowanego, indywidualnego programu przez coacha i uzależniona od akceptacji Uczestnika,
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu lub miesiącu lub rzadziej i są uzależnione od indywidualnej decyzji coacha i Uczestnika.

Cel sesji:

Celem głównym proponowanego programu jest zmianę sposobu funkcjonowania, weryfikacja przekonań oraz wzrost efektywności osobistej Uczestnika w wybranych i wspólnie okreśoncyh z coachem dziedzinach, np.:

 • nieśmiałość, asertywność, pewność siebie,
 • motywacja, osiągnięcie konkretnego celu, odnalezienie ścieżki życiowej,
 • zarządzanie czasem, organizacja swojej pracy,
 • zmiana przekonań, zmiana nawyków,
 • omówienie pomysłu na biznes.
 • i inne.

Korzyści dla Uczestników:

 • Live coaching to sposób na wprowadzanie zmian,
 • Daje możliwość zastanowienia się, weryfikacji oraz zbudowania planu kierunku zmian jakie chcemy przeprowadzić w naszym życiu lub wybranych jego obszarach,
 • Trening pracy nad samy sobą z umiejętnym wsparciem, ukierunkowaniem pod opieką coacha,
 • Uczestnik decyduje o wyborze obszarów w których chce dokonać zmian,
 • Budowanie wizji rozwoju, perspektywy działań,
 • Umiejętność stawiania i osiągania celów szybciej i łatwiej niż byłoby to możliwe bez korzystania z pomocy coacha.

Uczestnicy sesji:

Wszyscy zainteresowani podniesieniem własnej efektywności w wybranych obszarze swoje życia.

Sprawdź cennik

do góry